thiet ke biet thu-- thiet ke nha-- blackberry-- thiet ke nha ong

neo

Sắn lát Việt Nam – San lat Viet Nam – Viet Nam Tapioca

Tăng thuế xuất khẩu mặt hàng sắn lên 5 phần trăm.

(TBTCO) – Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 63/2015/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng sắn thuộc nhóm 07.14 tại Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Theo đó, Thông tư số 63 sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng sắn thuộc nhóm 07.14 tại Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế như sau:

Mã hàng Mô tả hàng hóa Thuế suất (%)
07.14 Sắn, củ dong, củ lan, a-ti-sô Jerusalem, khoai lang và các loại củ và rễ tương tự có hàm lượng tinh bột hoặc i-nu-lin cao, tươi, ướp lạnh, đông lạnh hoặc khô, đã hoặc chưa thái lát hoặc làm thành dạng viên; lõi cây cọ sago.
0714.10 - Sắn:
– Thái lát hoặc đã làm thành dạng viên:
0714.10.11 — Lát đã được làm khô 5
0714.10.19 — Loại khác 5

Thông tư số 63 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/6/2015.

Trước đó, phương án tăng thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng sắn lát từ 0% lên 5% đã được Bộ Tài chính dự kiến xin ý kiến một số bộ, ngành, địa phương và hiệp hội doanh nghiệp từ đầu tháng 3/2015 để đảm bảo nguồn nguyên liệu cho sản xuất nhiên liệu sinh học trong nước.

Theo tính toán của Bộ Tài chính, nếu điều chỉnh tăng thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng sắn lát từ 0% lên 5% thì doanh nghiệp xuất khẩu phải chịu thêm khoản thuế xuất khẩu là 243.380 đ/tấn (5% x 4.847.570 đ) thì giá xuất khẩu (trừ thuế xuất khẩu) là 4.624.190 đ/tấn. Như vậy doanh nghiệp xuất khẩu vẫn có lãi, cụ thể lãi so với giá thu mua sắn trong nước (4.300.000 đ/tấn) là 324.192 đ/tấn./.

Theo: thoibaotaichinhvietnam.vn

Share on Facebook