thiet ke biet thu-- thiet ke nha-- blackberry-- thiet ke nha ong

neo

Sắn lát Việt Nam – San lat Viet Nam – Viet Nam Tapioca

Tin rao mua

*Want to buy Tapioca chips from Thailand or Vietnamese No.2

buy

Our company want to buy Tapioca chips from Thailand or Vietnamese.If you can supply, please leave information here, we will contact you. Quantity Required: 6,000 Tons CNF Rizhao – China: …

*Want to buy Tapioca chips from Thailand or Vietnamese

buy

Our company want to buy Tapioca chips from Thailand or Vietnamese.If you can supply, please leave information here, we will contact you. Quantity Required: 6,000 Tons CNF Rizhao – China: …

Tin rao bán

*Offer 10 MT Tapioca Chips in Binh Phuoc

sales-up

Vo Nguyen Huy E-mail : thanhchau.sale@gmai.com URL : http://www.thanhchau.com.vn We can offer 10K mt Tapioca Chips in Binh Phuoc,HCM FOB $245, at wearhouse price vnd 4550 per kg.

Mua – Bán

Tên của bạn (bắt buộc)

Địa chỉ Email (bắt buộc)

Loại thông báo

Tiêu đề:

Nội dung