thiet ke biet thu-- thiet ke nha-- blackberry-- thiet ke nha ong

neo

Sắn lát Việt Nam – San lat Viet Nam – Viet Nam Tapioca

Giảm thuế nhập khẩu mặt hàng sắn còn 3%

Theo Thông tư số 17/2014/TT-BTC vừa được Bộ Tài chính ban hành, thuế suất thuế nhập khẩu một số mặt hàng sắn là 3%.

 

 

Thông tư quy định, mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng sắn thuộc nhóm 07.14 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế được tính cụ thể như sau:

 

 Trước đó, các mặt hàng sắn thuộc mã hàng 07.14 có thuế suất nhập khẩu là 5%.

Share on Facebook